ชมรมคนคลั่งทะเล รวบรวมกลุ่มบุคคลผู้ชื่นชอบยันคลั่งในทะเล


You are not connected. Please login or register

♥ ระบบอนุรักษ์ธรรมชาติแนวปะการังเบลิซ เขตโคโรซอล เขตเบลิซ เขตสตันน์ครีก เขตโทเลโด ประเทศเบลิซ

Go down  ข้อความ [หน้า 1 จาก 1]

Admin

avatar
Admin

เบลีซแบร์ริเออร์รีฟ เป็นแนวปะการังที่มีชีวิตอยู่ซึ่งใหญ่เป็นอันดับสองของโลก เทือกปะการังนี้มีความยาว 300 กิโลเมตรตามแนวคาบสมุทรยูกาตัง ระบบนิเวศที่หลากหลายนี้ เริ่มนับตั้งแต่ทางตอนเหนือของเบลีซ ที่ติดกับเม็กซิโก ไล่ยาวไปจนถึงตอนใต้ที่ติดกับกัวเตมาลา รวมความยาวได้ประมาณ 300 กิโลเมตร นอกจากพืดหินปะการัง เขตอนุรักษ์นี้ยังมีเกาะปริ่มน้ำ 450 เกาะ และมีเกาะปะการังวงแหวนอีกสามเกาะ ซึ่งก็คือพืดหินปะการังรูปวงแหวนที่ล้อมรอบทะเลสาบน้ำเค็ม มีพื้นที่รวมกันทั้งหมด 960 ตารางกิโลเมตร ได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษภายใต้อนุสัญญามรดกโลก โดยบริเวณที่ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก มีตั้งแต่ แนวปะการังใต้น้ำ ทะเลสาบ ปากแม่น้ำ ป่าชายเลน เกาะที่เกิดจากหินปะการัง หาดทราย รวมถึงพื้นที่ชายฝั่ง แนวปะการังแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก ซึ่งถือว่าเป็นแนวปะการังที่มีขนาดใหญ่อันดับ2ของโลก รองจากเกรตแบริเออร์รีฟในออสเตรเลีย และ แนวปะการังเบลีซยังเป็นแนวปะการังที่ขนาดใหญ่ และอุดมสมบูรณ์ที่สุดในซีกโลกเหนือและซีกโลกตะวันตก

 
เบลีซแบร์ริเออร์รีฟ เป็นแนวปะการังที่มีชีวิตอยู่ซึ่งใหญ่เป็นอันดับสองของโลก เทือกปะการังนี้มีความยาว 300 กิโลเมตรตามแนวคาบสมุทรยูกาตัง ระบบนิเวศที่หลากหลายนี้ เริ่มนับตั้งแต่ทางตอนเหนือของเบลีซ ที่ติดกับเม็กซิโก ไล่ยาวไปจนถึงตอนใต้ที่ติดกับกัวเตมาลา รวมความยาวได้ประมาณ 300 กิโลเมตร นอกจากพืดหินปะการัง เขตอนุรักษ์นี้ยังมีเกาะปริ่มน้ำ 450 เกาะ และมีเกาะปะการังวงแหวนอีกสามเกาะ ซึ่งก็คือพืดหินปะการังรูปวงแหวนที่ล้อมรอบทะเลสาบน้ำเค็ม มีพื้นที่รวมกันทั้งหมด 960 ตารางกิโลเมตร ได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษภายใต้อนุสัญญามรดกโลก โดยบริเวณที่ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก มีตั้งแต่ แนวปะการังใต้น้ำ ทะเลสาบ ปากแม่น้ำ ป่าชายเลน เกาะที่เกิดจากหินปะการัง หาดทราย รวมถึงพื้นที่ชายฝั่ง แนวปะการังแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก ซึ่งถือว่าเป็นแนวปะการังที่มีขนาดใหญ่อันดับ2ของโลก รองจากเกรตแบริเออร์รีฟในออสเตรเลีย และ แนวปะการังเบลีซยังเป็นแนวปะการังที่ขนาดใหญ่ และอุดมสมบูรณ์ที่สุดในซีกโลกเหนือและซีกโลกตะวันตก  เบลีซแบร์ริเออร์รีฟ มีพื้นที่ชายฝั่งของเบลิซเป็นระบบธรรมชาติที่โดดเด่น ประกอบด้วยแนวปะการังที่ใหญ่ที่สุดในซีกโลกเหนือ เกาะปะการังวงแหวน (atoll) นอกชายฝั่ง เกาะทราย (sand cay) หลายร้อยเกาะ ป่าโกงกาง อ่าวปะการังชายฝั่ง และปากแม่น้ำที่เชื่อมกับทะเล แหล่ง 7 แหล่งในระบบนี้แสดงถึงประวัติศาสตร์วิวัฒนาการของการพัฒนาแนวปะการังและเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยสำคัญของสปีชีส์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ รวมถึงเต่าทะเลมานาที (manatee) และจระเข้น้ำเค็มอเมริกัน  ระบบอนุรักษ์ธรรมชาติแนวปะการังเบลิซ ได้รับเลือกเป็นมรดกโลกทางรรมชาติในปี พ.ศ. 2539 (ค.ศ. 1996) ณ เมืองเมรีดา เมืองหลวงของรัฐยูกาตัง ประเทศเม็กซิโก โดยใช้เกณฑ์ดังนี้  (VII) - เป็นตัวอย่างที่เด่นชัดของการเป็นตัวแทนในวิวัฒนาการสำคัญต่างๆในอดีตของโลก เช่น ยุคสัตว์เลื้อยคลาน ยุคน้ำแข็ง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาความหลากหลายทางธรรมชาติบนพื้นโลก  (IX) - เป็นแหล่งที่เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์หายากหรือสวยงามเป็นพิเศษ เช่น แม่น้ำ น้ำตก ภูเขา  (V) - เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชนิดสัตว์และพันธุ์พืชที่หายากหรือที่ตกอยู่ในสภาวะอันตราย แต่ยังคงสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ซึ่งรวมถึงระบบนิเวศอันเป็นแหล่งรวมความอุดมสมบูรณ์ของพืชและสัตว์ที่ทั่วโลกให้ความสนใจด้วย  


เบลีซแบร์ริเออร์รีฟ มีพื้นที่ชายฝั่งของเบลิซเป็นระบบธรรมชาติที่โดดเด่น ประกอบด้วยแนวปะการังที่ใหญ่ที่สุดในซีกโลกเหนือ เกาะปะการังวงแหวน (atoll) นอกชายฝั่ง เกาะทราย (sand cay) หลายร้อยเกาะ ป่าโกงกาง อ่าวปะการังชายฝั่ง และปากแม่น้ำที่เชื่อมกับทะเล แหล่ง 7 แหล่งในระบบนี้แสดงถึงประวัติศาสตร์วิวัฒนาการของการพัฒนาแนวปะการังและเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยสำคัญของสปีชีส์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ รวมถึงเต่าทะเลมานาที (manatee) และจระเข้น้ำเค็มอเมริกัน


ตัวอย่างสปีชี่ส์ที่พบ
- พันธุ์พืช มากกว่า 178 ชนิด
- ปะการังแข็ง มากกว่า 70 ชนิด
- ปะการังอ่อน มากกว่า 36 ชนิด
- ปลา มากกว่า 500 ชนิด
- สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอีกกว่า 100 ชนิด
- แมนนาทีอินเดียตะวันตก ซึ่งพบในแถบอ่าวเม็กซิโก และทะเลแคริบเบียนเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม มีเพียง 10% ของแนวปะการังเท่านั้นที่ได้รับการสำรวจ อีก 90% ยังคงไม่ได้รับการสำรวจ จึงมีโอกาสพบสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่ได้ตลอดเวลา


ระบบอนุรักษ์ธรรมชาติแนวปะการังเบลิซ ได้รับเลือกเป็นมรดกโลกทางรรมชาติใน การประชุมครั้งที่ 20 ปี พ.ศ. 2539 (ค.ศ. 1996) ณ เมืองเมรีดา เมืองหลวงของรัฐยูกาตัง ประเทศเม็กซิโก โดยใช้เกณฑ์ดังนี้

(vii) : การเกิดแนวปะการัง ต้องใช้ระยะเวลานับล้านปี เพราะแนวปะการัง คือปะการัง และ สิ่งมีชีวิตเล็กๆ รวมถึงซากของสิ่งมีชีวิตในทะเลต่างๆ เช่น หอยที่มีเปลือกแข็ง สาหร่ายหินปูน มารวมกัน โดยปะการังเองและสิ่งมีชีวิตที่สร้างหินปูนได้ เมื่อตายไปแล้วจะยังคงเหลือซากหินปูนทับถมพอกพูน ซึ่งถือว่าเป็นขบวนการสร้างแนวปะการัง ซากหินปูนเหล่านั้นค่อย ๆ ผุกร่อนเป็นผงตะกอน ซึ่งส่วนหนึ่งก็ยังคงสะสมพอกพูนในแนวปะการัง แต่อีกส่วนหนึ่งอาจถูกพัดพาล่องลอยไปตามกระแสน้ำไปทับถมพอกพูนเป็นชายหาด โดยวิธีการเกิดแนวปะการังของเบลีซนี้ แสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการสำคัญต่างๆในอดีตของโลก เช่น ยุคสัตว์เลื้อยคลาน ยุคน้ำแข็ง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาความหลากหลายทางธรรมชาติบนพื้นโลก

(ix) : ด้วยความที่แนวปะการังเบลีซ เป็นแนวปะการังที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในซีกโลกเหนือ มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งบนชายฝั่ง และใต้ทะเล ซึ่งความโดดเด่นของปะการังเบลีซนี้มี เอกลักษณ์ หายาก สวยงามแปลกตาเป็นพิเศษ

(x): แนวปะการังเบลีซ เป็นถิ่นอาศัยของสัตว์และพืชพรรณที่หายากจำนวนมาก ทั้งบนชายฝั่ง และใต้น้ำ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแนวปะการังเบลีซเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชนิดสัตว์และพันธุ์พืชที่หายากหรือที่ตกอยู่ในสภาวะอันตราย แต่ยังคงสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ซึ่งรวมถึงระบบนิเวศอันเป็นแหล่งรวมความอุดมสมบูรณ์ของพืชและสัตว์ที่ทั่วโลกให้ความสนใจด้วย

แต่เมื่อ ค.ศ. 2009 เบลีซแบร์ริเออร์รีฟ ก็ถูกจัดอยู่ในรายชื่อแหล่งมรดกโลกที่กำลังตกอยู่ในภาวะอันตราย ด้วยปัจจัยต่างๆไมว่าจะเป็น การทำประมงผิดกฎหมาย ภัยคุกคามจากนักท่องเที่ยวที่ควบคุมไม่ได้ รวมถึงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เช่น การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิน้ำทะเล หรือ เอลนิโญ่ ซึ่งแนวปะการังเบลีซเสียหายไปเกือบ 40 % เพราะการเกิดปะการังฟอกขาว และพายุเฮอริเคน ที่ทำให้ปะการังแตกหัก สิ่งที่ทำได้เพียงเพิ่มมาตรการป้องกันภัยคุกคามจากการประมง และการท่องเที่ยว เพื่อที่จะให้ปะการังฟื้นฟูด้วยตัวเอง


(ภาพแมนนาทีอินเดียตะวันตก)

อ้างอิง
en.wikipedia.org
th.wikiepdia.org
www.thaiwhic.go.th


_________________
ขอเชิญชวนผู้รักทะเล ชอบทะเล คลั่งทะเล ทุกท่านมาเป็นสมาชิกกับเรา

เว็บไซต์เพื่อนบ้าน
http://50secretsbkk.thai-forum.net

และ

http://siamois-wenhua.thai-forum.net/
ดูข้อมูลส่วนตัว http://konklungtalay.thai-forum.net

ขึ้นไปข้างบน  ข้อความ [หน้า 1 จาก 1]

Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ